Інформаційна прозорість

Обов’язкова інформація про навчальний заклад
(відповідно до статті 30 Закону України “Про освіту” від 05.09.2017 № 2145)

Переглянути    Статут закладу освіти


Переглянути    Ліцензії на провадження освітньої діяльності


Переглянути   Структура та органи управління закладу освіти


Переглянути   Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами


Переглянути   Навчальні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою


Переглянути   Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти)


Переглянути   Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти


Переглянути   Мова (мови) освітнього процесу


Переглянути   Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)


Переглянути   Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)


Переглянути   Результати моніторингу якості освіти


Переглянути   Протидія булінгу


Переглянути   Річний звіт про діяльність закладу освіти


Переглянути   Правила прийому до закладу освіти


Переглянути   Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами


Переглянути   Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти


Переглянути   Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати


Переглянути   Фінансовий звіт


Переглянути   Кошторис


Переглянути   Звіт піклувальної ради


Переглянути   Стаття №30 Закону України “Про освіту”


Переглянути   Замовлення підручників


Переглянути   Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства